Talousarvioaloite
TAA
375
2017 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
ym.
Talousarvioaloite autoveron alennuksen kumoamisesta johtuvaan verotuottojen kasvuun (50 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Autoverotusta kevennetään asteittain. Ensimmäiset veronkevennykset tulivat voimaan vuosien 2016 ja 2017 alusta ja seuraavat kevennykset tulisivat voimaan asteittain vuosien 2018 ja 2019 alussa. 
Vihreät näkevät, että hallituksen esittämät veronkevennykset tulisi jättää toteuttamatta vuodesta 2018 eteenpäin. Kertyvät tuotot tulisi kohdistaa ympäristöystävällisemmän liikenteen tukemiseen. 
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta korottaa 50 000 000 eurolla momentin 11.10.03 arvioitua tuottoa autoveron alennuksen kumoamisesta syntyvän verotuottojen kasvun vuoksi. 
Helsingissä 29.9.2017 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Touko
Aalto
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Satu
Hassi
vihr
Emma
Kari
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Jani
Toivola
vihr
Antero
Vartia
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13.40