Talousarvioaloite
TAA
378
2019 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Uudet työpaikat syntyvät suurelta osin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näille yrityksille erityisesti markkinoiden laajentaminen ulkomaille on haasteellista. Pienemmillä yrityksillä ei ole aina riittävää kokemusta ja osaamista, eikä samanlaisia mahdollisuuksia kansainvälistymisen suunnitteluun kuin suuremmilla yrityksillä. Suomalaiset pk-yritykset häviävät ulkomaisille kilpailijoilleen erityisesti tuotteidensa markkinoinnissa.  
PK-yritykset tarvitsevat kansainvälistymisen helpottamiseksi perusneuvontaa, asiantuntijapalveluita ja kehittämispalveluita. Kansainvälistymistä voidaan tukea myös markkinointituella, mikä mahdollistaisi osallistumisen kansainvälisiin markkinointitapahtumiin sekä markkinointi- ja myyntimateriaalin kehittämiseen suunnatulla tuella. 
Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämiseen sekä kansainvälistymispalveluihin kohdistetut määrärahat ovat vähentyneet viime vuosina. Rinteen hallitus ei esitä lisäystä tähän tarkoitukseen. Hallituksen talousarvioesityksessä yrittäjyyden edistämiseen ja kansainvälistymispalveluihin on varattu vajaa 3 miljoonaa euroa. Pk-yritysten kasvun tukemiseen tarvitaan merkittävä lisäpanostus erityisesti kansainvälistymisen edistämiseen.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2020. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 32.01.40 pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Peter
Östman
kd
Sari
Tanus
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24