Talousarvioaloite
TAA
379
2018 vp
Pentti
Oinonen
sin
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 75 Pitkämäentien liittymän parantamiseen Nurmeksessa (800 000 euroa)
Eduskunnalle
Vihreän teollisuuden alue (Nurmes Bio Park) on Nurmeksessa sijaitseva teollisuusalue, jota 19 hehtaarilla laajentanut asemakaavapäivitys sai lainvoiman tammikuussa 2018. Teollisuusalueelle on rakennettu kaikki infrastruktuuri ja alueelle on jo sijoittunut useita yrityksiä. Puun purku- ja lastauspaikka on siirretty alueelle ja uusi raideterminaali on valmistumassa.  
Bioteollisuusalueen ja puuterminaalin liikenne välittyy pitkälti kantatien 75 Pitkämäentien liittymän kautta. Liittymä vaatii kiireellisen parantamisen. Hanke parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa bioteollisuusalueelle sijoittuvien yritysten toiminnan ja puukuljetusten volyymin kasvun. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 800 000 euroa momentille 31.10.20 kantatien 75 Pitkämäentien liittymän parantamiseen Nurmeksessa. 
Helsingissä 28.9.2018 
Pentti
Oinonen
sin
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Sari
Essayah
kd
Kimmo
Kivelä
sin
Markku
Eestilä
kok
Seppo
Kääriäinen
kesk
Eero
Reijonen
kesk
Matti
Semi
vas
Kari
Kulmala
sin
Krista
Mikkonen
vihr
Riitta
Myller
sd
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 17.33