Talousarvioaloite
TAA
381
2016 vp
Mikko
Savola
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä suomalais-virolaiselle kulttuurisäätiölle (3 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomen ja Viron kulttuurisuhteiden ja yhteistyön edistämiseksi perustettiin 10.12.2015 Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö. Säätiö edistää Suomen ja Viron välistä kulttuuri- ja taidealojen verkottumista ja yhteistyötä, molemminpuolista kielitaitoa sekä kulttuuritoimintaan välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa. Keskellä kulttuurin ja talouden globaalia kilpailua Suomella ja Virolla on sekä mahdollisuus että velvollisuus tukea toisiaan, yhdistää voimavaroja ja kehittää ainutlaatuinen kahden maan välinen yhteistyö uudelle tasolle. 
Viron ja Suomen taide- ja kulttuuriyhteistyö on todella aktiivista. Uudet luovat hankkeet ja etenkin nuorten taiteilijoiden tukeminen tarvitsevat erityistä huomiota. Nykyinen tukijärjestelmä ei pysty tukemaan suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä niin, että se kehittäisi uudenlaista, myös taloudellisesti kestävää ja kannattavaa kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoiminnasta syntyy kulttuurivientiä, jolla on nykyisin merkittävä taloudellinen vaikutus molemmissa maissa. Säätiö myöntää apurahoja Suomen ja Viron väliseen taide-, kulttuuri- ja koulutusyhteistyöhön. Apurahoja myönnetään yksityishenkilöiden tai yhteisöjen hankkeisiin, jotka edistävät säätiön tarkoitusta. Säätiö voi jakaa myös stipendejä. 
Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön rahoitusta etsitään Suomenlahden molemmin puolin. Suomen ja Viron välinen tasavertainen toiminta-ajatus on säätiön kantava voima, mikä toteutuu säätiön pääoman, sääntöjen ja hallinnon kautta sen kaikessa toiminnassa. Säätiö perustettiin uuden säätiölain mukaisesti sen pääoman ollessa 50 000 euroa. 
Säätiö on esittänyt sekä Suomen että Viron valtioille toiveen saada tulevien vuosien aikana tukea suomalais-virolaisen kulttuurin edistämiseen maiden välillä. Tavoitteena tulee olla, että suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääoma voitaisiin nostaa samalle keskimääräiselle tasolle kuin vastaavien esimerkiksi Venäjä- tai Ruotsisäätiön. Pitkän aikavälin päämääränä suunnitelmallinen kokonaistuki Suomen valtiolta olisi noin 10 miljoonaa euroa. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi eduskunnaan varata suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön tukemiseksi vuosittainen määräraha. Erityisesti tulevan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi suomalais-virolaisen kulttuurityön tunnistaminen juhlallisuuksien kunniaksi olisi juhlava teko. 
Kulttuurin edistäminen olisi Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden 2017 sekä Viron juhlavuoden 2018 kannalta merkittävä teko. Lisäksi vuonna 2017 Suomen ja Viron välillä sidottu kulttuurisopimus täyttää 80 vuotta. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 29.01.50 suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön toiminnan turvaamiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Mikko
Savola
kesk
Johanna
Karimäki
vihr
Viimeksi julkaistu 14.10.2016 11:44