Talousarvioaloite
TAA
384
2019 vp
Timo
Heinonen
kok
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin (8 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallitus esittää täydentävässä talousarvioesityksessään Maahanmuuttovirastolle 2 miljoonan euron lisämäärärahaa välttämättömiin ICT-menoihin. Kokoomus pitää tätä tarpeellisena, mutta riittämättömänä lisäyksensä. 
Harmaantuva Suomi tarvitsee lisää tekeviä käsiä. Työperäinen maahanmuutto on Suomelle välttämätön voimavara. Yrityksen laajentaminen ja työpaikan täyttäminen ei saa jäädä kiinni lupaprosessien kankeudesta tai hitaudesta. Pitkittyneet käsittelyajat erityisesti ulkomaisten erityisasiantuntijoiden kohdalla aiheuttavat tällä hetkellä merkittäviä vaikeuksia ulkomaista työvoimaa tarvitseville suomalaisille yrityksille. 
Hallituksen tavoite työperäiseen maahanmuuttoon panostamisesta osana työllisyyttä tukevia toimenpiteitä on hyvä. Ristiriitaista kuitenkin on, että samaan aikaan hallitus supistaa lupien käsittelemiseen ja ratkaisemiseen tarvittavia Maahanmuuttoviraston resursseja. Nyt annetut lisäresurssit ovat riittämättömät suhteessa tarpeeseen. 
Kokoomus on vaihtoehtobudjettissaan arvoinut Maahanmuuttoviraston resurssien lisätarpeeksi 10 miljoonaa euroa, jotta saadaan työperäisten oleskelulupien jonot purettua ja osaajat nopeasti töihin. Kokoomus esittää Maahanmuuttovirastolle talousarvioaloitteessa 8 miljoonan euron lisärahoitusta, jotta lisärahoitus nousisi ensi vuonna yhteensä 10 miljoonaan euroon. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 8 000 000 euroa momentille 26.40.01 Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin.  
Helsingissä 26.11.2019 
Timo
Heinonen
kok
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 10.12