Viimeksi julkaistu 19.1.2021 15.11

Talousarvioaloite TAA 39/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ylivieska—Iisalmi— Kontiomäki-radan toiminnallisuuden parantamiseen (116 000 000 euroa)

SariEssayahkdym.

Eduskunnalle

Tavaraliikenteeseen kohdistetut parannukset alentavat yritysten logistiikkakustannuksia ja edistävät kehitystä koko Suomessa. Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-radan sähköistäminen ja Iisalmi—Kontiomäki-radan yhdistäminen kolmioraiteella sekä Siilinjärven Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan raiteen sähköistäminen ovat Pohjois-Savon ja Suomen kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän kannalta välttämättömiä hankkeita. 

Ylivieska—Iisalmi-rata palvelee erityisesti raskasta tavaraliikennettä ja radan sähköistyksen sekä liikennepaikkojen parantamisen kerrannaisvaikutukset koko Suomen tavarankuljetukseen ja operaattoreiden investointeihin ovat huomattavat. Ylivieska—Iisalmi-rata on rataverkon vilkkain sähköistämätön rataosa ja on oleellinen osa kuljetusketjua, jonka osalta lisätalousarviossa (2015) päätettiin Pännäinen—Pietarsaari sähköistyksestä. Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 2012 on vuosien 2012—2015 alkavaksi kehittämishankkeeksi osoitettu Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-ratayhteyden parantaminen. 

Rataosuuksien kuljetukset koostuvat Venäjän transitoliikenteestä ja Kainuun ja Savon kotimaan kaivos- ja metsäteollisuuden vienti- ja raaka-ainevirroista. Yaran Siilinjärven tehtaiden ja Savon radan sähköistys 5 km:n matkalta mahdollistaa kuljetusten siirtämisen sähköjunaliikenteellä ja alentaa siten logistiikkakustannuksia. Ratojen sähköistyksen ja kolmioraiteen toteutuksen kustannusarvio on noin 116 miljoonaa euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 116 000 000 euroa momentille 31.10.77 Iisalmi-Ylivieska-Kontiomäki radan sähköistämiseen, Iisalmen kolmioraiteeseen ja Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan osuuden sähköistämiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
SariEssayahkd
KimmoKiveläps
MarkkuEestiläkok
KristaMikkonenvihr
MarkkuRossikesk
MattiSemivas
RiittaMyllersd
ElsiKatainenkesk
MerjaMäkisalo-Ropponensd
HannakaisaHeikkinenkesk