Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.30

Talousarvioaloite TAA 397/2021 vp 
Heikki Vestman kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen (5 300 000 euroa)

Eduskunnalle

Sipoon Söderkullan ja Nikkilän keskusten välinen tiestö on ollut jo pitkään erittäin heikossa kunnossa. Söderkullan ja Nikkilän välillä on kaksi liikenneturvallisuuden kannalta vaarallista risteystä, joissa on suuret liikennemäärät. Söderkullan ja Nikkilän väliltä puuttuu kevyen liikenteen yhteys. Söderkullan ja Nikkilän välisen tieosuuden parantaminen on välttämätöntä paitsi liikenneturvallisuuden myös liikenteen sujuvuuden kannalta. Auto on sipoolaisille ja lähialueen asukkaille välttämätön arjen ja työn kannalta. Vastaavasti Söderkullan ja Nikkilän välinen kevyen liikenteen väylä lisää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. 

Kustannusarviot ovat seuraavat: 

Söderkullan ja Nikkilän välinen noin 10 km:n pituinen valaistu kevyen liikenteen väylä (rakennettuna Söderkullantien ja Brobölentien (maantie 11689) vartta myöten) 3,5 milj. euroa. 

Öljytie (maantie 148), Brobölentien (maantie 11689) liittymä, liikennevalot, kaistajärjestelyt ja kevyen liikenteen järjestelyt 1,2 milj. euroa. 

Söderkullantien ja Uuden Porvoontien (maantiet 11689 ja 170) kiertoliittymä 0,6 milj. euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 5 300 000 euroa momentille 31.10.20 Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Heikki Vestman kok 
Jari Kinnunen kok