Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.45

Talousarvioaloite TAA 401/2021 vp 
Heikki Vestman kok ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähähiilisen SMR-teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen (6 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Puhdas ympäristö ja ilmasto edellyttävät konkreettisia ja tehokkaasti vaikuttavia ratkaisuja. Ydin-energian käyttö on kustannustehokas tapa siirtyä hiilivapaaseen talouteen. Tehokkaimmin hyöty saadaan lämpöä tuottavalla ja käyttävällä energiasektorilla, missä primäärienergia on tällä hetkellä suurelta osin fossiilista. 

Suomessa on globaalia kärkeä edustava ydinenergian käyttökokemus, erittäin korkea tieteellinen ja tekninen osaaminen sekä korkea poliittinen ja sosiaalinen tuki ydinvoiman hyödyntämiselle. 

Erityisesti liikenteen päästövähennystavoitteet edellyttävät nopeasti uusia teknologisia ratkaisuja voidakseen tulla oikeudenmukaisin keinoin saavutetuiksi. Vety tulee olemaan yksi ratkaisevista keinoista, myös EU:n uuden vetystrategian myötä. Pienydinvoimaosaamisen laajentuminen mahdollistaa laajamittaisen puhtaan vedyn tuotannon. 

Ydinenergia edesauttaa yhdessä uusiutuvien ja muiden hiilivapaiden teknologioiden kanssa korvaamaan kaukolämmön sekä mahdollistaa siirtymän vetytalouteen. SMR-teknologia tarjoaa päästöleikkauspotentiaalin lämmityssektorille ja lisäksi lähes koko liikennesektorille. 

Suomeen on syytä perustaa tieteellistä, kotimaisen toimitusketjun ja teollisuuden ydinteknistä osaamista kasvattava ohjelma, joka toimii perustana sille kun ydinenergian käyttö laajenee vetytalouden keskeiseksi tukipilariksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 6 000 000 euroa momentille 32.20.41 pienydinreaktorien tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Heikki Vestman kok 
Jari Kinnunen kok