Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.54

Talousarvioaloite TAA 406/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristyksen perumisesta   johtuvan   verotuloarvion   vähentämisestä                (-105 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus kiristi lämmityspolttoaineiden verotusta 105 miljoonalla eurolla vuonna 2021 alentamalla yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea ja korottamalla lämmityspolttoaineiden veroja. Lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristäminen heikentää erityisesti maaseudulla asuvien ihmisten toimeentuloa. Haja-asutusalueiden asukkaat joutuvat maksamaan enemmän asumisestaan energiaverotuksen kiristämisen seurauksena. Tämä on vastoin hallituksen puhetta ilmastotoimien sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Vuoden 2021 aikana energian hinta on ollut rajussa nousussa, joten on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, ettei asumisen kustannukset nouse kohtuuttomalle tasolle. 

Osana lämmityspolttoaineiden  veron korotusta päätettiin turpeen verotusta nostaa 2,7 eurolla megawattituntia kohden. Turpeen käytön nopea alasajo tulee käytännössä johtamaan siihen, että lämmöntuotannossa käytetään jatkossa entistä enemmän kivihiiltä ja öljyä. Myös puun poltto energiantuotannossa tulee lisääntymään, mikä on ympäristönäkökulmasta entistä huonompi asia. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että lämmityspolttoaineiden veronkiristys perutaan kokonaisuudessaan. Aloite sisältyy KD eduskuntaryhmän vuoden 2022 vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää 105 000 000 euroa momentin 11.08.07 arvioidusta tuotosta lämmityspolttoaineiden verotuksen keventämisen vuoksi. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Sari Essayah kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Tanus kd 
Päivi Räsänen kd