Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.57

Talousarvioaloite TAA 410/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aineettoman kulttuuriperinnön tietoisuuden lisäämiseen Suomessa (180 000 euroa)

Eduskunnalle

Kaustislaisen viulunsoiton toimintaympäristö ja siihen liittyvän maakunnallinen kulttuuriperintötyön kehittämistehtävän potentiaali muuttui ratkaisevasti Suomen valtion esitettyä kaustislaista viulunsoittoa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön ihmiskunnan luetteloon. Aineeton kulttuuriperintö on noussut Suomessa tärkeään rooliin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen ja Agenda 2030-tavoitteiden edistämisen kannalta mm. Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen ja Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifioimisen myötä. 

Tietoisuus aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä on puutteellista. Esitämme lisärahoitusta aineetonta kulttuuriperintöä koskevan tietoisuuden nostamiseen, mm. kaustislaisen viulunsoiton suojeluohjelman jalkauttamiseen, aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntämiseen kulttuurimatkailun kehittämisessä, kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen sekä aineettoman kulttuuriperinnön koulutuksen ja oppimisen edistämiseen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 180 000 euroa momentille 29.80.50 aineettoman kulttuuriperinnön tietoisuuden lisäämiseen Suomessa. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Kim Berg sd 
Pasi Kivisaari kesk 
Juha Mäenpää ps 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Janne Sankelo kok 
Anders Norrback 
Joakim Strand