Talousarvioaloite
TAA
416
2017 vp
Kristiina
Salonen
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 8 Eurajoen risteysaluekokonaisuuden suunnitteluun (800 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 8 muodostaa tärkeimmän tavara- ja henkilöliikenteen väylän Porin, Rauman ja Turun kaupunkien välillä. Valtatie 8 yhdistää myös kaikki Länsi-Suomen satamat Turusta Tornioon.  
Teollisuuden, tavaraliikenneterminaalien ja satamien sijainnin johdosta valtatietä 8 kuormittaa jatkuvasti kasvava raskas liikenne. Tavarakuljetusten määrä on vuositasolla noin miljoona tonnia. Liikennetiheys yhteysväliosuudella Pori—Rauma—Turku on 6 200—33 600 ajoneuvoa/vrk, ja raskaan liikenteen osuus on korkea 700—1 650 raskasta ajoneuvoa /vrk. Tien heikko kunto ja riittämätön kapasiteetti ruuhkauttavat ja vaarantavat liikennettä koko yhteysvälillä. Rautatieyhteyttä ei rannikolla ole. 
Käynnissä olevat ja suunnitellut mittavat yritystoiminnan investoinnit mm. Turussa, Uudessakaupungissa, Raumalla, Eurajoella ja Porissa ja kasvaneet tilauskannat meriteollisuudessa ja autoteollisuudessa ovat luoneet positiivisen rakennemuutoksen tilanteen Lounais-Suomeen. Tätä koko Suomelle tärkeää talouskasvua tulee nyt tukea kaikin tavoin.  
Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos lisää huomattavasti liikennettä valtatiellä 8 sekä tavaraliikenteessä että pendelöinnissä. Huolimatta vajaan 100 miljoonan euron parannusinvestoinnista vuosina 2015—2018, tie ei edelleenkään vastaa valtateille asetettuja palvelutasotavoitteita. Alkuperäisessä suunnitelmassa parannustarpeita todettiin olevan runsaan 200 miljoonan euron edestä.  
Talouskasvun mahdollistamiseksi tulisi nopeuttaa valtatien 8 yhteysvälin Pori—Turku kaikkein ongelmallisimpien kohtien suunnittelua ja rakentamista. Yksi liikenteelle haitallisimmista kohteista on Eurajoen risteysaluekokonaisuus, jonka järjestelyjen kokonaiskustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Tämä investointi sisältyy yhteysvälin uudelleenarviointiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 800 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 8 Eurajoen risteysaluekohdan suunnitteluun. 
Helsingissä 29.9.2017 
Kristiina
Salonen
sd
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Krista
Kiuru
sd
Jari
Myllykoski
vas
Laura
Huhtasaari
ps
Kauko
Juhantalo
kesk
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13:54