Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.03

Talousarvioaloite TAA 421/2021 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Närpiön Skarpängsvägenin rakentamiseen ja tiejärjestelyihin (2 200 000 euroa)

Eduskunnalle

Tiehankkeen toteuttaminen vähentää raskaan liikenteen ja muun ohikulkuliikenteen määrän Närpiön keskustassa parantaen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Suunnitelma sisältää uuden Skarpängsvägenin tieyhteyden sekä siihen liittyvien maantien 6761 Kristiinankaupungintie ja maantien 673 Närpiöntie sekä katujen liittymäjärjestelyt. Tieosuuden pituus on 1,1 km. Kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla kevyen liikenteen väyliä ja kaksi alikulkutunnelia. Kustannuksissa on huomioitu myös keskustassa olevan Närpiöntien kunnostustyöt. 

Alueen toimijoiden priorisoiman hankkeen toteuttaminen olisi tärkeää saada käyntiin ennen tiesuunnitelman vanhenemista vuoden 2021 lopussa. Hankkeen kustannusarvio on 2 200 000 euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 2 200 000 euroa momentille 31.10.20 Närpiön Skarpängsvägenin rakentamiseen ja tiejärjestelyihin. 
Helsingissä 8.10.2021 
Peter Östman kd 
Paula Risikko kok 
Mikko Ollikainen 
Mikko Savola kesk 
Mauri Peltokangas ps 
Kim Berg sd 
Janne Sankelo kok 
Juha Mäenpää ps 
Pasi Kivisaari kesk 
Anders Norrback 
Joakim Strand