Talousarvioaloite
TAA
43
2018 vp
Thomas
Blomqvist
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien yhdistymisavustuksiin (25 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vahvat peruskunnat ovat visiomme jatkossakin. Niiden avulla voidaan turvata lähipalvelut ja paikallisdemokratia. Mallissamme kunnat voisivat myös tulevaisuudessa vastata esimerkiksi vanhustenhuollosta. Tässä onnistuminen edellyttää sote-uudistuksen lisäksi, että kunnat ottavat käyttöön uusia ja tehokkaita työskentelytapoja. 
Suomessa on tällä hetkellä reilut 300 kuntaa. Valtiovallan määrätietoisten toimenpiteiden seurauksena kuntien lukumäärä on pienentynyt noin neljänneksellä vuodesta 2007. Haluamme, että kunnilla on tärkeitä ja selkeästi määriteltyjä tehtäviä. Vapaaehtoisten kuntaliitosten ja uudelleenjärjestelyjen kautta kunnat voivat tehostaa toimintaansa ja kehittää kunnallisia palveluita. Haluamme vahvoja peruskuntia, joilla on tarvittavat resurssit siihen, että ne voivat keskittyä ydintoimintaansa — suomalaisten hyviin lähipalveluihin. 
Lisäämällä valtion tukea kuntauudistuksiin haluamme turvata vahvan kuntakentän myös tulevaisuudessa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 25 000 000 euroa momentille 28.90.31 kuntien yhdistymisavustuksiin. 
Helsingissä 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Anders
Adlercreutz
r
Eva
Biaudet
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Joakim
Strand
r
Stefan
Wallin
r
Viimeksi julkaistu 17.10.2018 13:51