Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.07

Talousarvioaloite TAA 430/2017 vp 
Sami Savio ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ruoka-apua tarjoaville järjestöille (1 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Vaikka työllisyysaste on kääntynyt hitaaseen nousuun, eivät kaikki suomalaiset ole vielä päässeet nauttimaan talouskasvun hedelmistä. Osa kansalaisista joutuu edelleen elämään valitettavan matalien tulojen turvin. Erilaisten selvitysten mukaan arviolta noin 20 000—25 000 ihmistä hankkii viikoittain ruokansa leipäjonojen kautta. 

Tästä avustusruoanjakelusta on käytännössä tullut tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustoimintaa ja julkisia palveluita täydentävää turvaa, sillä leipäjonoissa asioi pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja huonossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Monelle heistä tämä tuki on viimesijainen keino hankkia elämiseen välttämättömät elintarvikkeet. 

Valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2017 talousarvioon miljoona euroa valtakunnallisille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville. Tuen myöntämisessä tulee valiokunnan mietinnön mukaan kiinnittää erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen. Talouskasvusta huolimatta ruoka-avun tarve ei ole kadonnut tai edes merkittävästi vähentynyt. Valtion on jatkossakin perusteltua myöntää määrärahaa järjestöille, jotka järjestävät ruoka-apua sen tarpeessa oleville henkilöille. Tuen myöntämisessä tulee myös kiinnittää erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 33.03.63 osoitettavaksi järjestöille, jotka tarjoavat ruoka-apua sen tarpeessa oleville henkilöille. 
Helsingissä 29.9.2017 
Sami Savio ps