Talousarvioaloite
TAA
435
2017 vp
Matti
Semi
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 23 parantamiseen välillä Varkaus—Viinjärvi (42 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 23 välillä Varkaus—Viinijärvi on osa itä-länsi -suuntaista päätieyhteyttä. Pohjois-Karjalasta etelään suuntautuvat elinkeinoelämän kuljetukset ovat lisänneet valtatie 23:n käyttöä viimeisten valtatie 5:n parantamisten jälkeen. Tie on tärkeä myös Varkauden puuteollisuuden kuljetuksille.  
Nykyinen valtatie on mäkinen, mutkainen ja kapea. Näkemäolosuhteet ovat monin paikoin huonot. Tien puutteet aiheuttavat ongelmia erityisesti raskaalle liikenteelle. Tieosuuden liikenne on lisääntynyt tai lisääntyy huomattavasti Äänekosken biotuotelaitoksen ja Leppävirran Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksen liikenteen johdosta. 
Tieosuudelle laadittiin vuonna 2001 tarveselvitys, joka päivitettiin vuonna 2007. Tiesuunnitelma valtatie 23:n parantamiseksi välillä Varkaus—Viinijärvi on hyväksytty Liikennevirastossa helmikuussa 2014 lukuun ottamatta Karvion kohtaa. 
Hankkeesta on toteutettu Alakylän ohituskaistaosuus ja Kypäräjärven ohituskaistaosuus. Alakylän ohituskaistaosuuden rakentaminen alkoi vuonna 2014 ja hanke valmistui syksyllä 2015. Alakylän ohituskaistojen ja tarvittavien yksityistiejärjestelyjen rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 5 milj. euroa.  
Kypäräjärven ohituskaistojen rakentaminen tarvittavine yksityistiejärjestelyineen alkoi elokuussa 2015 ja urakka valmistui syksyllä 2016. Kypäräjärven ohituskaistojen rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 6 milj. euroa.  
Hankkeen toteuttamisesta muilta osin ei ole tehty päätöstä. Koko hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 53 milj. euroa, mistä 11 milj. euroa on jo toteutettu. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 42 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 23 parantamiseen välillä Varkaus—Viinjärvi.  
Helsingissä 29.9.2017 
Matti
Semi
vas
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Kimmo
Kivelä
si
Riitta
Myller
sd
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Sari
Essayah
kd
Elsi
Katainen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Krista
Mikkonen
vihr
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 16.16