Talousarvioaloite
TAA
453
2016 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järjestöpohjaisen nuorisotyökeskuksen toiminnan aloittamiseen (1 300 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomessa on noin 45 000 nuorta työn, koulutuksen ja muun vastaavan toiminnan ulkopuolella ilman toisen asteen tutkintoa. Joka ikäluokasta noin 15 % jää vaille toisen asteen tutkintoa. Taustalla on usein näiden nuorten kannalta epäsopivat opiskelutavat ja tarpeellisen tuen puute. 
Kolmannella sektorilla on kehitetty tulokselliseksi havaittuja, julkisia palveluja täydentäviä ja tukevia työmuotoja näiden nuorten tavoittamiseen. Yhteistyö julkisen sektorin ja ruohonjuuritason järjestöjen välillä kuitenkin ontuu muun muassa järjestökentän pirstaleisuuden vuoksi. Itsenäisesti toimivien järjestötoimijoiden kokoaminen saman katon alle yhteistyöhön tehostaisi ja sujuvoittaisi nuorten saamaa palvelua ja helpottaisi kuntien yhteistyötä ruohonjuuritason nuorisotyöjärjestöjen kanssa. 
Syrjäytymisriskissä olevien nuorten tarpeisiin on kiireellisintä vastata pääkaupunkiseudulla, jossa nuoria on eniten. Nuorisotyökeskuksen aloittamiseksi tarvitaan yksityiskohtainen toiminnan suunnittelu, tilainvestointi ja rahoitus muihin keskuksen käynnistämiseen liittyviin kuluihin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 300 000 euroa momentille 29.91.52 järjestöpohjaisen nuorisotyökeskuksen toiminnan aloittamiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Peter
Östman
kd
Antero
Laukkanen
kd
Sari
Essayah
kd
Viimeksi julkaistu 20.10.2016 9:56