Talousarvioaloite
TAA
456
2018 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansallisen 5G-vision laatimiseen ja sen osana maan ensimmäisen maakuntarajat ylittävän, liikkuvan 5G-kokeilualueen valmisteluun (1 400 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallitusohjelmassa asetettuna tavoitteena on digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen. Tähän sisältyy panostus digitaaliseen infraan ja 5. sukupolven langattomiin viestintäjärjestelmiin sekä huippunopeisiin, suurkapasiteettisiin ja turvallisiin tietoliikenneyhteyksiin. Näin toimien luodaan toimintaympäristöä digitaalisille palvelualustoille ja ekosysteemeille, kansallisen kilpailukyvyn kasvattamiselle ja suomalaisen huippuosaamisen vahvistamiselle. Osana kansallista laajakaistapoliittista ohjelmaa on tarkoitus tehdä kokeiluja ja huomioida mm. älykkään liikenteen tulevat tarpeet.  
Suomen tavoitteena on olla kärkijoukossa seuraavan sukupolven mobiiliteknologia 5G:n testaamisessa ja käyttöönotossa. Teknologia tulee kaupallisesti täysimittaiseen käyttöön 2020-luvulla, jolloin tekniikan lopullinen standardi valmistuu. 5G:n käyttöönottoon varaudutaan jo sekä paikallisin kokeiluin että kansallisen ministeriövetoisen valmistelun avulla. Kokeilut ovat toistaiseksi olleet lähinnä pistemäisiä. Laajempien kuntarajat ja maakuntarajat ylittävien kokeilujen kiireellinen käynnistäminen on kansallisesti keskeisen tärkeää. Tällaisten ekosysteemien rakentaminen tukee suoraan myös yrityskenttää niiden nopeatempoisessa omassa kehitystyössä ja kv-kilpailussa. Laajojen kokeilujen käynnistäminen ylittää yksittäiset intressit ja vaatii yksityisten toimijoiden lisäksi sekä alueen että valtion tuen.  
EU-tasolla on hahmoteltu tulevaisuuden eurooppalaisia 5G-kehityskäytäviä, mutta EU-tason ja paikallisten teknologiapilottien väliltä on Suomesta toistaiseksi puuttunut kansallinen visio ja toimenpideohjelma. Kansallinen visio tarvitaan myös sen vuoksi, että tulevaisuudessa EU-rahoitusta kanavoidaan juuri digi-infraa ja perinteistä infraa yhdistäviin hankkeisiin. 
Hämeen liitto yhtenä Liikennealan kansallisen kasvuohjelman allekirjoittajana on tehnyt alustavaa suunnittelua kansallisen 5G-vision laatimiseksi yhdessä LVM:n, Business Finlandin, Viestintäviraston ja TEM:n kanssa. Visioon sisältyisi parhaimmillaan myös ensimmäisen nauhamaisen kokeilualueen rakentamista ja suunnittelua. Mm. Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Oulussa on jo pistemäisiä 5G-kokeiluja, mutta nauhamainen avaus puuttuu. Nauhamainen 5G-kokeilualusta pilottikohteena nostaisi Suomen globaalin kehittämisen kärkisijoille. Helsinki—Hämeenlinna—Tampere-väli on satojen tuhansien ihmisten liikkuvan arjen alusta, jonka saavutettavuudella (perinteinen ja digi) on suora yhteys koko kansantalouteen. 5G on datatalouden tärkeimpiä teknologisia vauhdittajia. 
Kesäkuussa 2016 solmitussa Suomen kasvukäytävän kasvusopimuksessa todetaan valtion ja käytävän yhteistyön strategisista painopistealueista: "Tämän kasvukäytäväsopimuksen tarkoituksena on Suomen kasvukäytävän saavutettavuuden edelleen parantaminen. Sopimuksen alateemoja ovat liikkumiseen kytkeytyvän digitalisaation edistäminen, elinkeinoelämän tarvitseman työvoiman liikkuvuuden parantaminen sekä kansainvälinen saavutettavuus ja sen kehittäminen." 
Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 400 000 euroa momentille 31.20.01 Helsinki—Espoo—Hämeenlinna—Tampere-välin kokeiluympäristön rakentamiseen osana kansallista 5G-visiota.  
Helsingissä 28.9.2018 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Martti
Talja
kesk
Päivi
Räsänen
kd
Timo
Heinonen
kok
Tarja
Filatov
sd
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Rami
Lehto
ps
Jari
Ronkainen
ps
Juha
Rehula
kesk
Ville
Skinnari
sd
Kalle
Jokinen
kok
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 14:03