Talousarvioaloite
TAA
459
2018 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työttömyysetuuksien perusturvaan (65 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vasemmistoliitto ei hyväksy hallituksen työttömyysturvaleikkauksia.  
Ehdotamme tällä aloitteella hallituksen palkkatukimäärahoihin kohdistuvien leikkausten perumista vuodelle 2019. Määrärahan leikkaus palkkatukeen työttömyysetuuksien perusturvassa (yhdistetty momentti 33.20.51 momenttiin 33.20.52) on hallituksen esityksessä 64,4 miljoonaa euroa.  
Vuosina 2007—2016 palkkatuella järjestöihin työllistyneiden määrä putosi noin 14 000 ihmisestä alle 6 000 ihmiseen samalla kun erityisesti pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Kolmannelle sektorille suunnatun 100-prosenttisen palkkatuen käytölle on asetettu vuoden 2017 alusta 3 000 henkilötyövuoden enimmäiskiintiö, mikä on vähentänyt entisestään palkkatukityöllistämistä.  
Palkkatuen vähenemisen myötä eri työllisyystoimenpiteiden suhde on muuttunut siten, että kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilujen osuus on kasvanut. Kuntouttavaa työtoimintaa käytetään entistä useammin tilanteissa, joissa henkilöllä ei ole todellista kuntoutumisen tarvetta, ja samalla vaikeimmin työllistyvien työelämäpolut ovat usein katkenneet palkkatuen puutteeseen.  
Tästä syystä Vasemmistoliitto esittää, että työ- ja elinkeinoministeriön asettama enimmäiskiintiöt (TAE19:ssä 4 000 HTV:tä) 100-prosenttisen palkkatuen käytön osalta tulee purkaa ja palkkatukityöllistämistä lisätä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 65 000 000 euroa momentille 33.20.52 työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen sisältyvän palkkatukiosuuden lisäämiseksi. 
Helsingissä 28.9.2018 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Anna
Kontula
vas
Annika
Lapintie
vas
Matti
Semi
vas
Li
Andersson
vas
Kari
Uotila
vas
Katja
Hänninen
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Silvia
Modig
vas
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 14:03