Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 464/2018 vp

Viimeksi julkaistu 12.10.2018 13.36

Talousarvioaloite TAA 464/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin (30 000 000 euroa)

SariRaassinakokym.

Eduskunnalle

Hallituksen esityksestä eduskunta poisti valtion vuoden 2015 talousarviossa oppilaitosten perustamiskustannuksiin osoitetun määrärahan. Vuonna 2014 perustamiskustannusten määräraha oli lisätalousarvio huomioiden 46 miljoona euroa. Perustamiskustannukset on tarkoitus rahoittaa jatkossa käyttökustannusten valtionosuudella, mikä on pienentynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen 829 miljoonasta eurosta vuoden 2019 talousarvioesiesityksen 703,5 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 talousarviossa määräraha oli 720,5 miljoonaa euroa, kun saman vuoden tilinpäätös oli 674,6 miljoonaa euroa. 

Homekoulujen tilanne on jopa EU:n tasolla tunnustettu merkittäväksi ongelmaksi. HITEA (Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches) -koulututkimus vuosina 2008—2013 selvitti sisäilman biologisten epäpuhtauksien vaikutusta oppilaiden ja opettajien terveyteen kouluissa. Tämän EU:n 2,7 miljoonalla eurolla rahoittaman tutkimuksen mukaan kosteusvaurioista kärsivät homekoulut voivat muodostaa Suomessa isomman vaaran lapsille kuin muualla.  

Tarkastusvaliokunnan jo vuonna 2014 tekemän arvion mukaan panostuksen lisääminen vaurioiden ennalta ehkäisemiseen ja korjauksiin tuo kuitenkin säästöjä tulevaisuudessa, sillä rakennusten kosteus- ja homevaurioilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan ja kansantalouteen. Rakennusten kunnossapidon laiminlyönnit ja korjausten lykkäämiset lisäävät terveyshaittoja ja korjauskustannusten kasvua.  

Erillisen määrärahan varaaminen homekoulujen korjauksiin on aiheellista, koska muutoin on vaara, että kunnat eivät taloustilanteensa vuoksi pysty osoittamaan käyttökustannuksista riittävää osuutta edes tarpeellisiin korjauksiin. Lisäksi rakentamisen työllistävä vaikutus heijastuu positiivisesti aluetalouteen, mikä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa on tarpeen muutoin muuta maata heikomman työllisyystilanteen vuoksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa momentin 29.10.34 ja osoittaa sille 30 000 000 euroa oppilaitosten homekorjaushankkeisiin. 
Helsingissä 28.9.2018 
SariRaassinakok
HannakaisaHeikkinenkesk
SariEssayahkd
KimmoKiveläsin
MarkkuEestiläkok
PenttiOinonensin
MarkkuRossikesk
SeppoKääriäinenkesk
EeroReijonenkesk
MattiSemivas
KristaMikkonenvihr
RiittaMyllersd