Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.31

Talousarvioaloite TAA 499/2018 vp 
Markku Rossi kesk 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Rautalammin museon korjaukseen (650 000 euroa)

Eduskunnalle

Rautalammin museo on kauppaneuvoksetar Aina Peuran vuonna 1938 perustama kulttuurihistoriallinen paikallismuseo, joka sijaitsee kirkonkylän pääraitin varrella. Museo täyttää tänä vuonna 80 vuotta ja sen omistaa Peuran museosäätiö sr. Kokoelmiin kuuluu noin 70 000 tallennetta: talonpoikais- ja säätyläiskulttuurin esineistöä, valokuvia, taideteoksia, käsikirjasto sekä arkisto. Museo toimii Rautalammin emäpitäjän menneisyyden ja nykyisyyden tallentajana. Se harjoittaa jatkuvaa näyttelytoimintaa, kerää ja tutkii rautalampilaista kulttuuriperintöä, osallistuu opetustoimintaan, julkaisee kirjoja ja säilyttää sekä hoitaa kokoelmiaan. Rautalammin museo saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Rautalammin kunnalta. Noin 45 % tuloista tulee omatoimisen varainhankinnan kautta. Museokorttelissa oli vuoden 2017 aikana yli 4 500 kävijää. 

Rautalammin museoon kuuluu vuonna 1938 valmistunut museon päärakennus sekä pihapiirin 11 muuta rakennusta. Kolmikerroksisen, komean museorakennuksen on suunnitellut arkkitehti Toivo Anttila. Museon päärakennuksessa on tehty kuntotarkastus toukokuussa 2018. Raporttiin on kirjattu havainnot, toimenpide-ehdotukset ja se ohjaa jatkotoimenpiteitä. Raportin olennaisimpia havaintoja ovat sade- ja sulamisvesien poisjohtamisen uusiminen, ala- ja välipohjarakenteiden korjaus, vesikaton ja sen varusteiden uusinnat ja korjaukset sekä vanhojen käyttövesiputkien uusiminen. Keväälle 2019 on suunnitelmissa vesikaton uusimista ja korjaamista. Päärakennuksen korjaamista ja kunnostamista on tarkoitus jatkaa vaihe vaiheelta. Työ edellyttää vielä tarkemman korjaussuunnitelman tekemistä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 650 000 euroa momentille 29.80.31 Rautalammin museon korjaussuunnitelman, vesikaton korjauksen ja muiden tarpeellisten museon päärakennuksen korjausten avustamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Markku Rossi kesk