Talousarvioaloite
TAA
525
2018 vp
Sami
Savio
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen Ylöjärvellä Vastamäentien ja Saksitien välille (800 000 euroa)
Eduskunnalle
Takamaan kaupunginosa Ylöjärvellä on paitsi kasvava asuinalue Ylöjärven keskustan tuntumassa myös merkittävä virkistys- ja lähiliikuntakohde. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista alueella hankaloittaa kuitenkin Viljakkalantietä kulkeva raskas liikenne. Vastamäentien ja Saksitien välisellä matkalla ei ole kevyen liikenteen väylää, vaikka alueella liikkuu päivittäin runsaasti koululaisia. 
Kyseisen tieosuuden varrella asuvista koululaisista monet kuljetetaan taksilla Takamaan koululle Viljakkalantien vaarallisuuden takia. Alueen lasten koulumatkojen turvallisuuden kannalta kevyen liikenteen väylän rakentaminen mainitulle välille olisikin ensisijaisen tärkeää. 
Viljakkalantien varteen on rakennettu kevyen liikenteen väylää Ylöjärven Kauraslammelta Vastamäentien varteen asti sekä Saksimäentien risteyksestä edelleen Takamaan koulun editse. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Vastamäentien ja Saksitien välille tekisi kevyen liikenteen väylästä yhtenäisen ja mahdollistaisi koululaisten itsenäisen ja turvallisen liikkumisen alueella. 
Noin 3,8 km pitkän kevyen liikenteen väylän rakentaminen Vastamäentien ja Saksitien välille parantaisi muutoinkin yleistä liikenneturvallisuutta ja yleistä asuinviihtyvyyttä. Kevyen liikenteen väylän jatkaminen onkin ollut alueen asukkaiden pitkäaikainen toive. 
Takamaa on suosittu ulkoilukohde. Paljon käytetty ulkoilureitti päättyy kuitenkin vilkasliikenteisen Viljakkalantien kapealle pientareelle. Käytännössä tämä tekee ulkoilureitistä lapsiperheiden kannalta hyvin ongelmallisen. Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Vastamäentien ja Saksitien välille kokoaisi alueen ulkoilureitit yhteen ja tekisi ne kaupunkilaisten näkökulmasta huomattavasti nykyistä turvallisemmiksi ja houkuttelevammiksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 800 000 euroa momentille 31.10.20 kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen Ylöjärvellä Vastamäentien ja Saksitien välille. 
Helsingissä 28.9.2018 
Sami
Savio
ps
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 11.51