Talousarvioaloite
TAA
526
2018 vp
Sami
Savio
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Orivesi—Jyväskylä-rataosuuden kaksoisraiteen suunnitteluun ja aloitukseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Rataosuudella Tampere—Jyväskylä liikenne kasvaa nopeasti. Useiden henkilöjunavuorojen lisäksi myös tavaraliikenne kasvaa. Jämsän alueen metsäteollisuuden tuotteet kuljetetaan junilla Rauman satamaan. Äänekosken biotuotetehtaan tuotteet (1,3 miljoonaa tonnia vuodessa) kuljetetaan vastaavasti samaa rataa pitkin Vuosaaren satamaan. 
Tampereen ja Oriveden välillä on kaksoisraide, mutta välillä Orivesi—Jyväskylä ei ole. Tämä on vakava puute. Edellä mainittujen tehtaiden ja mm. Valtran ja Valmetin tuotteiden kuljetusten johdosta junaliikenne on vilkasta ja lisääntyy koko ajan. Kaksoisraiteen jatkaminen Oriveden ja Jyväskylän välille palvelisi koko maan elinkeinoelämää. 
Erityisesti väli Orivesi—Jämsä ruuhkautuu. Tästä kärsivät sekä vientikuljetukset em. satamiin että henkilöliikenne, joka kilpailee matkustajista Pieksämäen ja Jyväskylän alueelta Helsinkiin. Juna on ympäristöystävällinen yhdysliikennemuoto myös Helsinki-Vantaan lentoasemalle.  
Tehdyt selvitykset osoittavat, että Orivesi—Jämsä-osuuden ja edelleen Jyväskylä-osuuden kaksoisraiteen rakentaminen on erittäin järkevä ja kannattava hanke. Investointi tulee aloittaa mahdollisimman pian. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 31.10.20 kaksoisraiteen suunnitteluun ja työn aloitukseen rataosuudella Orivesi—Jyväskylä. 
Helsingissä 28.9.2018 
Sami
Savio
ps
Toimi
Kankaanniemi
ps
Teuvo
Hakkarainen
ps
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 11.51