Talousarvioaloite
TAA
527
2018 vp
Sami
Savio
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 9 turvallisuuden parantamiseen välillä Yliskylä—Oritupa (9 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 9 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä TEN-tieverkkoa (E63). Tien vaikutusalueella on yli 1,2 miljoonaa asukasta, ja se on maan tärkein valtakunnallisia keskuksia yhdistävä poikittaisyhteys Länsi- ja Itä-Suomen välillä. 
Yhteydellä on keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle. Valtatie 9 ei kuitenkaan täytä Tampereen ja Oriveden välillä pääteille asetettuja tavoitteita. Puutteita on muun muassa liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tien laatutasossa. Ohitusmahdollisuudet ovat rajalliset suuren liikennemäärän vuoksi. Yksityistieliittymien määrä on suuri, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallista kääntyvän liikenteen aiheuttaessa erityistä haittaa pääsuunnan liikennevirralle. 
Valtatiellä 9 Oriveden lähistöllä on tapahtunut viime vuosina lukuisia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Turvallisuuden parantamiseksi valtatiellä 9 välille Yliskylä—Oritupa tulee rakentaa ohituskaistat. Hankkeesta on olemassa valmis tiesuunnitelma. Suunnitellut toimenpiteet parantaisivat liikenneturvallisuutta merkittävästi vähentämällä muun muassa kohtaamisonnettomuuksia. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 9 000 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 9 turvallisuuden parantamiseen välillä Yliskylä—Oritupa. 
Helsingissä 28.9.2018 
Sami
Savio
ps
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 11:51