Talousarvioaloite
TAA
528
2018 vp
Sami
Savio
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ylöjärven Yrityspalvelu Oyn toiminnan kehittämiseen (100 000 euroa)
Eduskunnalle
Ylöjärven Yrityspalvelu Oy on Ylöjärven kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy tarjoaa sekä toimiville että aloittaville yrityksille laaja-alaisia palveluita. Yhtiön tehtävänä on tukea Ylöjärven elinkeinorakenteen kehitystä Tampereen kaupunkiseudulla sekä auttaa alueen elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kasvun ja yhteistyön kehittämisessä. 
Kasvavalla Tampereen kaupunkiseudulla yritystoiminta on hyvin vilkasta. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy on pystynyt auttamaan lukuisia yrittäjiä, jotka ovat aloittaneet yritystoiminnan tai jatkaneet sitä. Valitettavasti yhtiön tämänhetkiset resurssit eivät riitä palvelemaan kaikkia yrityksiä varsinkaan aloitteleville yrittäjille erittäin tärkeiden mutta kustannustehokkaiden neuvontapalvelujen osalta. 
Muun muassa edellä mainittujen seikkojen vuoksi olisi tärkeää, että valtio tukisi koko ajan nopeasti kasvavan Ylöjärven kaupungin elinkeinotoiminnan kehitysyhtiötä pienyritysten toiminnan edistämiseksi ja kehittämiseksi ja erityisesti aloitteleville pienyrityksille tarjottavien neuvontapalveluiden lisäämiseksi. Näin voitaisiin edistää kustannustehokkaasti alueen yrittäjyyttä ja samalla kohentaa vireän ja kasvavan Tampereen kaupunkiseudun työllisyyttä. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 32.01.40 Ylöjärven Yrityspalvelu Oyn toiminnan kehittämiseen ja erityisesti pienyrityksille suunnattujen neuvontapalvelujen tehokkaaseen lisäämiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Sami
Savio
ps
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 11.51