Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.27

Talousarvioaloite TAA 563/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäiviksi (75 000 euroa)

Eduskunnalle

Kulttuuri on kaikkea sitä, mikä tekee elämästä siedettävämpää.  

Eduskunnan vammaisasiainyhteistyöryhmä (VAMYT) pitää erittäin tärkeänä, että vammaisilla erityisryhmillä on oikeus tehdä taidetta ja meillä kaikilla on oikeus saada nähdä sitä. Valitettavan usein kehitysvammaiset henkilöt nähdään vain yhden ominaisuuden läpi: vammaisina. He ovat kuitenkin yksilöitä ja omaavat yksilöllisiä taitoja. Meillä kaikilla ihmisillä on intohimoja, joita haluamme toteuttaa.  

Teatterilla on huomattava positiivinen merkitys hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Teatteritaiteen keinoin ja sen kautta ihminen on vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin, jäsentää maailmaa ja havainnoi omaa suhdettaan ympäristöönsä. Siksi luovan ilmaisun tulee kuulua jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. 

Jotta ihmisellä oleva vamma, liikuntarajoite tai toimintaeste, ei sulkisi häntä taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen ulkopuolelle, on valtion aktiivisesti vahvistettava erityisryhmiin kuuluvien ihmisten mahdollisuuksia tuottaa taidetta ja osallistua taide- ja kulttuuritapahtumiin.  

Mikkelissä on kolmen vuoden ajan toiminut kehitysvammaisten ja muiden erityislasten ja nuorten näyttämöpäiviksi jo muodostunut, suuren positiivisen palautteen saanut Hyppy! -tapahtuma. On hienoa, että Mikkelin Teatteri on ollut aloitteellinen tapahtuman synnyttämisessä ja kehittymisessä. Hyppy -tapahtuman ansiosta kehitysvammaisilla on mahdollisuus olla katseen kohteena positiivisesti — ja meille muille avautuu mahdollisuus nähdä heidät esiintyjinä ja persoonallisuuksina. Hyppy -tapahtumassa on ollut erityisryhmien harrastajateatteriryhmiä esiintymässä eri kaupungeista. Mikkelin lisäksi muun muassa Kuopiossa ja Tampereella on erityisryhmien teatteritoimintaa. 

Mikkelin teatterilla on tavoitteena jatkaa ainutlaatuisen mallin kehittämistä, kehitysvammaisten musiikki-, tanssi- ja teatteriesitysten kehittymistä. Mikkeli kaupunki myös mielellään auttaa levittämään teatteritaiteen ilosanomaa sen kaikissa muodoissa. Esittävä taide kuuluu kaikille — niin sen esittäjille kuin katsojille, puutteista ja ominaisuuksista huolimatta.  

Hyppy!-tapahtuma tarvitsee kehittyäkseen valtion taloudellista tukea. Kansalliseksi jokavuotiseksi viralliseksi Erityisryhmien Näyttämöpäiviksi muodostumiseen tarvitaan taloudellista tukea muun muassa harjoittelemiseen, kuljetuksiin ja majoituskuluihin. Keväällä 2018 Tampereen La Strada teatteriryhmä ei voinut osallistua ja esittää esityksiään Mikkelin Hyppy-tapahtumassa, koska heillä ei ollut rahaa bussikuljetukseen ja hotelliyöpymiseen.  

Toiminnan kehittämisestä vastaa Mikkelin Teatteri yhdessä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 75 000 euroa momentille 29.80.52 teatteritoiminnan tukemisen val-tionapuihin kehittämään kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtumasta valtakunnallisen jokavuotisen Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäivät. 
Helsingissä 28.9.2018 
Satu Taavitsainen sd 
Johanna Karimäki vihr 
Suna Kymäläinen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Jukka Gustafsson sd 
Tarja Filatov sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Pia Viitanen sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Heli Järvinen vihr