Talousarvioaloite
TAA
565
2018 vp
Satu
Taavitsainen
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Euroopan suurimmalle havuvaneritehtaalle vievän 2 kilometrin tieosuuden parantamiseen Mikkelissä (200 000 euroa)
Eduskunnalle
Euroopan suurin, UPM-Kymmene Oyj:n omistama havuvaneritehdas sijaitsee Mikkelissä. Pellos on merkittävä teollisuus- ja yrityskeskittymä, joka tarjoaa työpaikan noin 650 työntekijälle. Mikkelin kaupunki on tehnyt alueella huomattavia maanomistus- ja kaavoitusjärjestelyjä sekä turvatakseen Pelloksen nykyisen toiminnan että tulevaisuuden tarpeet. Alueen kehittämiselle keskeistä on hyvin toimiva logistiikka ja liikennevirtojen mukainen tieinfrastruktuuri.  
Pelloksen vaneritehtaalle ja teollisuusalueen muulle yritystoiminnalle tärkeä maantieliikenteen parannuskohde on valtatien 13 ja Pelloksen tehtaan välinen noin 2 km pituinen tieosuus. Tien kunnossapidolla on suuri merkitys, koska kyseisen tien kautta kulkee tehtaalle henkilö- ja huoltoliikenne sekä raskas liikenne. Tien kuormitus on kova, kun päivittäin tehtaalla käy noin 120—130 raskaan liikenteen ajoneuvoa. Nykyisellään ongelmana on tien epätasaisuus, montut ja halkeamat, joita korjauspaikkaukset eivät riitä parantamaan oleellisesti. 
Huomionarvoista on, että runsas 90 % Pelloksen vanerituotteista viedään ulkomaille. Logistiikan Pelloksen tehtaalle ja tehtaalta tulee olla tehokasta ja myös maanteitse hyvin saavutettavaa, jotta tehdas pystyy toimimaan täydellä kapasiteetillaan ja tarjoamaan työpaikkoja. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 13 varrella Mikkelissä sijaitsevan Euroopan suurimmalle havuvaneritehtaalle vievän 2 kilometrin tieosuuden parantamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Satu
Taavitsainen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Heli
Järvinen
vihr
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 13.48