Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.25

Talousarvioaloite TAA 567/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 2-kaistaisen kiertoliittymän rakentamiseen valtatien 13 vilkkaaseen risteykseen Mikkelissä (3 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Itä-Suomessa metsäteollisuuden ja puuhuollon kuljetukset merkitsevät alueille elinvoimaa, uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa. Samalla raskaan kuljetusliikenteen kasvu asettaa lisävaatimuksia valtateiden risteyskohdissa.  

Erityisesti raskaan liikenteen osuus kasvaa valtatie 13:sta, jonka kautta kuljetetaan puuta Etelä-Savosta muun muassa Äänekosken uudelle biotuotetehtaalle. Valtatie 13 risteää Mikkelissä Rantakylän kaupunginosan Vanhan Otavantien ja Otavankadun kohdalla. Valtatien valo-ohjatun risteyksen neljästä haarasta valtio omistaa kolme ja Mikkelin kaupunki yhden tulosuunnan haaran. Kyseisen valo-ohjatun liittymän kapasiteetti ei enää riitä kasvaneisiin liikennemääriin. Tiedossa oleva kasvukehitys tulee tukkimaan liittymän kapasiteetin, mikä johtaa liikenteen ruuhkautumiseen ja pitkiin odotusaikoihin. 

Liittymäalue vaatii pikaista korjaamista, jotta henkilöliikenne sujuu, eikä ammattiliikenteen kuljetuksiin tule viivästyksiä. Liittymän korjaaminen 2-kaistaiseksi kiertoliittymäksi parantaisi liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Liittymän rakentamisen mahdollistava asemakaava on lainvoimainen ja parhaillaan ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki työstävät liittymästä tiesuunnitelmaa. Liittymän rakentamisvalmius on olemassa vuoden 2018 aikana. Kustannusarvio on 3 miljoonaa euroa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 31.10.20 2-kaistaisen kiertoliittymän rakentamiseen valtatien 13 vilkkaaseen risteykseen Mikkelissä.  
Helsingissä 28.9.2018 
Satu Taavitsainen sd 
Anneli Kiljunen sd