Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.26

Talousarvioaloite TAA 568/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 23 perusparantamiseen Etelä-Savossa Pieksämäen kohdalla (12 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 23 on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys länsirannikolta Porista Keski-Suomen kautta Keski-Savoon ja Pohjois-Karjalaan.  

Valtatien 23 nykyinen keskimääräinen vuorokausiliikenne on 2 100—4 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 7—13 prosenttia. Valtatien liikennemäärän on vuonna 2040 ennustettu olevan 3 700—8 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 2012 on laadittu aluevaraussuunnitelma, jossa on tavoitteena valtatien 23 parantaminen Pieksämäen kohdalla niin, että liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat sekä taajaman asuinviihtyvyys lisääntyy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 12—14,6 milj. euroa. 

Liittymien ruuhkautuminen siirtää liikenteen painopistettä Naarajärven ja Pieksämäen kaupungin keskustaan valtatien ulkopuolelle. Tämä aiheuttaa asuinalueille lisää liikennemelua, onnettomuusriskejä ja lisää kaupungin keskustassa alempiasteisen liikenneverkon kunnossapitokustannuksia, koska sitä ei ole suunniteltu jatkuville raskaanliikenteen kuljetuksille. 

Pieksämäen kaupungin keskustan alueen strategisessa yleiskaavassa on linjattu osan Keskuskadun muuttamisesta kävelypainotteiseksi. Tämän strategisen linjauksen toteuttaminen vaatii valtatien linjausten sujuvoittamista, jotta raskaanliikenteen toimivuus olisi turvattu sekä itään että länteen suuntautuvien puutavaran- ja muiden kuljetusten osalta. 

Pieksämäellä on sattunut 155 liikenneonnettomuutta vuosien 2007—2016 välisenä aikana. Onnettomuuskasauman mukaan suurin osa onnettomuuksista sijoittuu Pieksämäen Keskuskadun alueelle. Iso osa onnettomuuksista voitaisiin ehkäistä, jos valtatien 23 liikenne olisi sujuvaa ja riittävän nopeaa. Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomelle liikenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on toteutettava niin, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 12 000 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 23 perusparantamiseen Etelä-Savossa Pieksämäen kohdalla liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden paranemiseen sekä taajaman asuinviihtyvyyden lisääntymiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Satu Taavitsainen sd 
Sirpa Paatero sd 
Anneli Kiljunen sd 
Suna Kymäläinen sd