Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.25

Talousarvioaloite TAA 570/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kouvolan ja Porvoon yhdistävän Itäradan suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen (5 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Itä-Suomi tarvitsee liikenneinvestointeja saavutettavuuden parantamiseksi. Ne lisäävät elinvoimaa ja työllisyyttä. Itä-Suomessa asuu lähes miljoona ihmistä. Idässä metsä kasvaa parhaiten Suomessa ja Itä-Suomessa on runsaasti puuhun perustuvaa teollisuutta, Saimaan matkailukohteita, korkeakouluja, rajanylityspaikkoja, kaupankäyntiä. Itä-Suomi tarvitsee kehittyäkseen hyvät ja nopeat liikenneyhteydet. Junayhteyksien parantamisella vähennetään myös liikenteen päästöjä ja vastataan ilmastonmuutoksen hillintään. 

Itä-Suomen sekä Kainuun maakunnan kaupungit ja kunnat sidosryhmineen ovat tehneet liikenne- ja viestintäministeriölle esityksen, että Liikennevirasto yhdessä pääkaupunkiseudun, Porvoon kaupungin ja maakuntaliittojen kanssa ryhtyy selvittämään Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan kaukoliikenteen ratayhteyden vaikutuksia ja kannattavuutta. Tavoitteena on kolmen tunnin junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin niin että Itärata kulkisi Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan. 

Kouvolan ja Porvoon yhdistävä Itärata lyhentäisi junamatka-aikaa Iisalmesta, Kuopiosta, Pieksämäeltä, Mikkelistä, Kouvolasta, Joensuusta, Parikkalasta, Savonlinnasta, Lappeenrannasta, Imatralta, Joensuusta, Iisalmesta ja Pietarista Helsinkiin. Suora junayhteys Itä-Suomesta Helsinki-Vantaan päälentoasemalle on poikkeuksellisen tärkeä hanke Itä-Suomen ja koko maan kannalta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 31.10.77 Kouvolan ja Porvoon yhdistävän Itäradan suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Satu Taavitsainen sd 
Suna Kymäläinen sd 
Anneli Kiljunen sd