Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.26

Talousarvioaloite TAA 572/2018 vp 
Satu Taavitsainen sd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savonradan pistoraiteen parantamiseen välillä Pellos—Mäntyharju Euroopan suurimman vaneritehtaan toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi (15 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Euroopan suurin vaneritehdas (UPM) sijaitsee Mikkelin Pelloksen teollisuusalueella, joka on merkittävä yritys- ja työpaikkakeskittymä. Mikkelin kaupunki on tehnyt alueella huomattavia maanomistus- ja kaavoitusjärjestelyjä sekä nykyisen toiminnan turvaamiseksi että tulevaisuuden tarpeiden varalle.  

Keskeistä alueen kehittämiselle edelleen on toimiva logistiikka ja liikenneinfrastruktuuri. Pelloksen teollisuudelle ja vaneritehtaan toiminnalle erittäin tärkeä liikenteellinen parannuskohde on Pelloksen ja Mäntyharjun välinen teollisuuden noin 20 km pituinen pistoraide.  

Pelloksen tehtaan vanerista suuri osa kulkee rautateitä pitkin; peräti 40 % lähtee rautateitse satamien kautta maailmalle. Huomioitavaa on, että yli 90 % tuotteista viedään Suomen ulkopuolelle. Vuodessa Pelloksella lastataan noin 100 000 tonnia vaneria junavaunuihin ja kuljetetaan satamiin.  

Logistisesti Pellos—Mäntyharju pistoraide on tärkeä, koska tuotantovolyymi on niin suuri, että raskas maantieliikenne ei pysty sitä hoitamaan. Logistiikan tulee olla tehokasta, koska matka markkinoille on Suomesta pitkä. 

Pistoraiteen kiskotyypistä johtuen raiteelle on asetettu nopeusrajoitus. Tyhjillä vaunuilla voidaan ajaa 50 km/h ja täydellä 20 km/h (junan paino täydellä lastilla on noin 1 000 tonnia).  

Materiaalivirran kasvettua merkittävästi pistoraiteen kantavuus ei enää riitä, vaan raide vaatii investointeja, jotta raiteen painorajoituksilta vältytään. Radan korjaaminen nykyisen volyymin vaatimalle tasolle merkitsee noin 15 milj. euron kustannusta ilman rataosuuden sähköistystä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 15 000 000 euroa momentille 31.10.77 Etelä-Savossa sijaitsevan Savonradan pistoraiteen parantamiseen välillä Pellos—Mäntyharju Euroopan suurimman vaneritehtaan toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi. 
Helsingissä 28.9.2018 
Satu Taavitsainen sd 
Anneli Kiljunen sd