Talousarvioaloite
TAA
593
2018 vp
Tytti
Tuppurainen
sd
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Oulun yliopiston lisärahoitukseen (7 600 000 euroa)
Eduskunnalle
Oulun yliopiston osuus Suomen yliopistojen saamasta perusrahoituksesta on noin yhdeksän prosenttia, vaikka yliopiston välittömällä vaikutusalueella Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa asuu 13 prosenttia Suomen väestöstä ja 15 prosenttia maamme nuori-soikäluokasta. Rahoituksen osuus on myös pienempi kuin Pohjois-Suomen yritysten osuus koko maan yritysten jalostusarvosta. Mitattaessa rahoitusosuutta sekä koulutuksen tai tutkimuksen suhteelliseen osuuteen on Oulun yliopiston rahoitus sen vaikutukseen nähden vahvasti alimitoitettu.  
Suomen hallituksen yliopistojen rahoitukseen kohdistamien leikkausten vuoksi Oulun yliopiston rahoitus on vuodesta 2015 vähentynyt yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Näiden määrärahaleikkausten, Oulun yliopiston yhteiskunnallisen merkityksen ja sille tulevan perusrahoituksen alimitoituksen perusteella tulisi Oulun yliopistolle myöntää lisärahoitusta. Lisärahoituksena tulisi myöntää 7 600 000 euroa, joka olisi kahden vuoden käytettävissä oleva siirtomääräraha. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 7 600 000 euroa momentille 29.40.50 Oulun yliopiston lisärahoitukseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Tytti
Tuppurainen
sd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 13:54