Talousarvioaloite
TAA
594
2018 vp
Tytti
Tuppurainen
sd
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pohjois-Suomen raideverkoston kehittämiseen (100 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomen liikenneverkoston kehittämisen tärkeimpiä kohteita on ns. Suomi-rata Helsingistä Tampereen kautta Ouluun ja edelleen Tornioon. Radan tavara- ja henkilöliikenne mahdollistaa talouden kasvukäytävän, joka tukee koko valtakunnan kehitystä ja siirtää entistä suuremman osan liikenteestä ekologisesti kestävimpään muotoon. Henkilöliikenteen kehittämistavoitteena tulee olla matka-ajan lyhentäminen Oulu—Helsinki-välillä neljään tuntiin ja tavaraliikenteessä raskaiden kuljetusten kasvumahdollisuuksien turvaaminen. 
Suomi-radan aluevaikutusten varmistamiseksi tarvitaan myös tehokasta ja sujuvaa syöttö- ja yhteysliikennettä. Pohjois-Suomen osalta erityisesti Oulun ja Kajaanin välisen rataosuuden kehittäminen on tarpeellista. 
Pitkän aikavälin kehittämistavoitetta vauhdittaa ja täydentää Stora Enso Oyj:n suunnitelma muuttaa Oulun paperitehtaan muuttamisesta pakkauskartonkitehtaaksi. Suurinvestointi lisäisi havukuitupuun käyttöä noin miljoonalla kuutiometrillä (1,6 miljoonasta 2,7 miljoonaan kuutiometriin) kolminkertaistaen rautatieliikenteen tehtaalle. Luonnollisesti kuljetustarvetta kasvattaisi myös tehtaan lopputuotteen vientikuljetusmäärien kasvu.  
Rataverkkoa on kehitettävä Oulusta etelän ja pohjoisen suuntaan jatkamalla Oulu—Seinäjoki-radan ja Oulu—Kemi-radan kaksoisraiteisuutta. Oulusta Kajaaniin suuntautuvalla rataosuudella on ohitus- ja kuormauspaikkoja lisättävä ja Oulu—Kontiomäki-välille aloitettava suunnittelu ja toteutus kaksoisraiteisesta junaliikenteestä. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 100 000 000 euroa momentille 31.10.77 Pohjois-Suomen raideverkoston kehittämiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Tytti
Tuppurainen
sd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 13:54