Talousarvioaloite
TAA
595
2018 vp
Kari
Uotila
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman toteuttamiseen (20 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman riittävästä rahoituksesta on linjattu parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän väliraportissa elokuussa 2017. Tähän ei kuitenkaan ole osoitettu rahoitusta ensi vuoden valtion talousarviossa.   
Kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelmassa voidaan muun muassa tukea kuntien kävely- ja pyöräilyinvestointeja, suunnitella ja kehittää valtakunnallista baanaverkostoa, koordinoida valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn edistämistyötä, tukea sähköpyörien hankintaa sekä kestäviä liikennemuotoja edistäviä järjestöjä, edistää pyöräilyn ja kävelyn digitalisaatiota, laajentaa pyöräilykasvatustoimintaa sekä perustaa pyörämatkailun valtakunnallinen koordinointikeskus.   
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 20 000 000 euroa momentille 31.10.20 kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman toteuttamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Kari
Uotila
vas
Katja
Hänninen
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Li
Andersson
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Anna
Kontula
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Matti
Semi
vas
Annika
Lapintie
vas
Silvia
Modig
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 13.54