Talousarvioaloite
TAA
612
2018 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtionavulla maaseudun elinkeinojen kehittämiseen turvataan alueellisesti ja sisällöllisesti kattava, kohtuuhintainen ja ammattitaitoinen neuvonta, joka omalta osaltaan luo edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiselle koko Suomessa. Yli 40 % maatalous- ja puutarhayrityksistä on neuvontajärjestöjen asiakkaita tai jäseniä. 
Hallitus esittää talousarvioesityksessään ensi vuodelle yhteensä 1,8 miljoonan euron leikkaukset valtionapuun maaseudun elinkeinojen kehittämiseen verrattuna kuluvaan vuoteen. Leikkaus on merkittävä ja vaarantaa neuvontapalveluiden jatkuvuuden. Näin suuret leikkaukset todistetusti vaikuttavalta toiminnalta ovat huonoa hallintoa. Vaikuttavien neuvontapalveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi pitää niiden rahoitus turvata pysyvällä ja riittävällä määrärahatasolla. 
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 30.10.50 maaseudun elinkeinojen kehittämiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Peter
Östman
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 15.30