Talousarvioaloite
TAA
615
2018 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (25 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Kansainvälisen selvityksen mukaan teknilliseen tutkimukseen sijoitetut määrärahat saadaan kolminkertaisesti takaisin, kun saadaan uusia patentteja, tuotteita ja innovaatioihin perustuvia kasvuyrityksiä ja työllisyyttä. Hallitus on tällä kaudella leikannut tutkimuksesta ja kehittämisestä, vaikka siihen olisi päinvastoin pitänyt panostaa vahvasti. Vaikka resursseja tki-toimintaan on hallituskauden lopulla lisätty, eivät määrärahat yllä vieläkään viime hallituskauden tasolle. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta tarvitaan erityisesti elinkeinorakenteiden uudistumista nopeuttaviin riskipitoisiin hankkeisiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen luomiseen ja hyödyntämiseen ja sekä energiatalouden että ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa. 
Jotta maahamme saataisiin uusia kasvuyrityksiä, on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan suunnattavaa rahoitusta lisättävä merkittävästi.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 25 000 000 euroa momentille 32.20.40 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. 
Helsingissä 28.9.2018 
Peter
Östman
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 15:30