Talousarvioaloite
TAA
64
2018 vp
Thomas
Blomqvist
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen (16 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Suomen lapsiköyhyys on kasvussa. Yleisen tulotason noustessa lapsiperheiden köyhyys on samanaikaisesti lisääntynyt. Vähävaraisissa perheissä asuvien lasten määrä on lähes kolminkertaistunut 20 vuodessa. Lapsiköyhyys on tavallisinta yksinhuoltajaperheissä. Noin 20 % kaikista perheistä on yksinhuoltajaperheitä. Näistä enemmistössä eli 86 %:ssa huoltajana on äiti. Nykyään 20 % yksinhuoltajaperheistä on pienituloisia, kun taas 1990-luvun puolivälissä osuus oli noin 10 %. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kahden huoltajan perheistä 7 % on pienituloisia. Syynä yksinhuoltajien pienituloisuuteen on työttömyys ja tulonsiirtojen leikkaukset. 
Universaalit edut ja palvelut ovat lapsiperheiden köyhyyden torjunnan perusta. Sosiaalietuuksien indeksijäädytys heikentää entisestään pienituloisimpien perheiden elintasoa. Haluamme kohdentaa 16 miljoonaa euroa lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korottamiseen. Tämä tarkoittaisi kyseisen ryhmän lapsilisän korotusta reilulla 11 eurolla kuukaudessa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 16 000 000 euroa momentille 33.10.51 lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korottamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Anders
Adlercreutz
r
Eva
Biaudet
r
Mats
Löfström
r
Mikaela
Nylander
r
Mats
Nylund
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Joakim
Strand
r
Stefan
Wallin
r
Viimeksi julkaistu 17.10.2018 15:28