Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 66/2015 vp

Viimeksi julkaistu 20.10.2015 13.50

Talousarvioaloite TAA 66/2015 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä metsäluonnon hoidon edistämiseen (3 000 000 euroa)

HannaHalmeenpäävihrym.

Eduskunnalle

METSO-toimenpideohjelma yhdistää metsien hoidon ja suojelun. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Monimuotoisuus METSO-ohjelmassa turvataan luonnonhoidolla, jota käytetään elinympäristöjen luonnonarvojen parantamiseen. 

Ohjelmaa toteutetaan ekologisesti tehokkailla, vapaaehtoisilla ja kustannusvaikuttavilla keinoilla ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Ohjelman ansiosta ympäri maata pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta tultaisiin perustamaan tuhansia uusia luonnonsuojelualueita ja ympäristötukikohteita. 

Vapaaehtoisuuteen perustuva ohjelma on myös parantanut luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja lisännyt metsä- ja ympäristöalan toimijoiden välistä yhteistyötä. Suojelun avulla turvataan myös puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä. METSO-ohjelman leikkaukset olisivat haitallisia niin ympäristölle kuin maanomistajillekin. 

Yksi hallituksen kärkihankkeista on biotalouden edistäminen. Kuitenkin samaan aikaan luonnonsuojelun määrärahoja karsitaan ja niiden leikkaukset osuisivat erityisen tuntuvasti METSO-ohjelmaan. Mikäli määrärahoja leikattaisiin, METSO-ohjelman tärkeät tavoitteet, yhteensä 96 000 hehtaarin pysyvä ja 82 000 hehtaarin määräaikainen suojelu vuoteen 2025 mennessä, jäävät toteutumatta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 3 000 000 euroa momentille 30.40.45 metsäluonnon hoidon edistämiseen. 
Helsingissä 9.10.2015 
HannaHalmeenpäävihr
PekkaHaavistovihr
EmmaKarivihr
JaniToivolavihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
OzanYanarvihr
VilleNiinistövihr
JyrkiKasvivihr
HeliJärvinenvihr
Olli-PoikaParviainenvihr
SatuHassivihr
KristaMikkonenvihr
AnteroVartiavihr
ToukoAaltovihr
JohannaKarimäkivihr