Talousarvioaloite
TAA
71
2018 vp
Juho
Eerola
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Joutsenon säilöönottoyksikön toimintamenoihin ja kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamisen tehostamiseen (175 000 euroa)
Eduskunnalle
Joutsenon säilöönottoyksikön laajennusosa Konnunsuolla valmistui etuajassa. Tarve oli suuri, sillä säilöönoton tarve kasvaa. Palauttamisen suhteen on syytä noudattaa yhtä nopeaa tahtia. Koska asiakaspaikkojen määrä on noussut 70:een, merkitsee se jo valtaosaa koko Suomen 110 paikasta. Konnunsuolla on tärkeä rooli epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan uskottavuuden palauttamisessa. Säilöönottoyksikössä on kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. He tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa ja heidät palautetaan takaisin kotimaahansa vasten omaa tahtoaan. Tämä kasvattaa toimintamenoja, koska kaikkien on voimankäytön vuoksi oltava virkasuhteessa. Riittävästä resursoinnista on huolehdittava, sillä oikeusprosessien jälkeen palautettavien määrä kasvaa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 175 000 euroa momentille 26.40.21 Joutsenon säilöönottoyksikön toimintamenoihin ja kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamisen tehostamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Juho
Eerola
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 15.54