Talousarvioaloite
TAA
72
2018 vp
Juho
Eerola
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsiperheiden kunnalliseen kotiapuun ja siitä tiedottamiseen (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Uusi sosiaalihuoltolaki mahdollisti lapsiperheille subjektiivisen oikeuden kunnan järjestämään välttämättömään kotipalveluun ilman, että tarvitsee olla lastensuojelun asiakas. Käytännössä palattiin aiempaan toimintamalliin, jolloin perheet saivat apua muuttuvissa elämäntilanteissa. Kun kotipalvelua ajettiin alas, kasvoivat lastensuojelun asiakkaiden ja lasten sijoitusten määrät. Sen tarpeellisuus on ilmeinen. 
Ennalta ehkäisevä työ on hyvin tärkeää muodostettaessa perheille vahva turvaverkko, mutta kotiapua saavien lapsiperheiden määrä on vähentynyt. Silti tarve on jopa kaksinkertainen, mutta kotiavusta ei olla kovin tietoisia lapsiperheiden keskuudessa. Kotiapu on esimerkiksi lastenhoito-, siivous- ja ruuanlaittoapua ja myös apua esimerkiksi vanhempien erotilanteessa. Sen tarkoituksena on toimia lyhytaikaisena tukena. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 28.90.30 lapsiperheiden kunnalliseen kotiapuun ja siitä tiedottamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Juho
Eerola
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 15:54