Talousarvioaloite
TAA
77
2018 vp
Juho
Eerola
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 13 liikenneturvallisuuden parantamiseen välillä Mikkeli—Lappeenranta (440 000 euroa)
Eduskunnalle
Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja itärajan vilkkaille rajanylityspaikoille kulkevan valtatien 13 merkitys alueelliseen elinvoimaan on huomattava. Valtatie on mutkainen ja kapea ja sen pahimmat ongelmakohdat on ollut tarkoitus korjata jo vuosia sitten. Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen on hankkeen kannalta keskeistä, vaikka se tehdään vaiheittain. Liikenneviraston toimenpidesuunnitelman toteuttamista on tuettava eduskunnan taholta ensi vuoden budjetissa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 440 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 13 liikenneturvallisuuden parantamiseen välillä Mikkeli—Lappeenranta. 
Helsingissä 28.9.2018 
Juho
Eerola
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16:00