Talousarvioaloite
TAA
78
2018 vp
Juho
Eerola
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 6 vaiheittaisen toteuttamisen edistämiseen ja jatkosuunnitteluun Kouvolan kohdalla (600 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 6 on osa Euroopan unionin päättämää Suomen kattavaa liikenneverkkoa. Kouvolan kohdalla valtatietä on olemassa periaateratkaisu sen vaiheittaisesta toteuttamisesta, joka odottaa hyväksyntää. Liikennemäärät ovat kasvaneet rajusti ja tiellä on heikko välityskyky. Se ei lisäksi palvele Kouvolan maankäytön tarpeita. Yleissuunnitelma valmistui jo 2015 ja hyväksymispäätös Liikennevirastolta saadaan tänä vuonna. Hyväksymispäätös sisältää liikenteelliset ja tekniset periaateratkaisut ja ne toimivat ohjeena toteuttamiseen tähtäävälle jatkosuunnittelulle. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 600 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 6 vaiheittaisen toteuttamisen edistämiseen ja jatkosuunnitteluun Kouvolan kohdalla. 
Helsingissä 28.9.2018 
Juho
Eerola
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16:00