Talousarvioaloite
TAA
79
2018 vp
Juho
Eerola
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kotkan Hyväntuulentien jatkosuunnitteluun ja alkuvalmisteluihin (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Kotkan sisääntulotien eli Hyväntuulentien parantaminen on ollut puheissa pitkään ja suunnitelmakin on ollut valmiina kohta kymmenen vuotta. Hanketta lykätään valtion toimesta jatkuvasti, vaikka jatkosuunnittelun ja toteutuksen aloittaminen olisi jo enemmän kuin perusteltua. Varsinainen hyväksymispäätös tuli lainvoimaiseksi jo 2011 ja nyt sitä on jatkettu vuoteen 2020. Yleissuunnitelmasta on pyydetty lausuntoja ja sitä on pidetty nähtävillä, vaan määrärahoja ei ole herunut. Samalla kunnostamisen tarpeet vain kasvavat. Paimenportin kohdalla pitäisi tehdä väliaikaisratkaisuja liikenneturvallisuuden takaamiseksi, vaikka valo-ohjattu risteys suunnitelman myötä korvattaisiinkin eritasoliittymällä. 
Hankekortin mukaan tie on linkki EU:n TEN-T-ydinverkon sataman ja E18-tien välillä ja yhteys satamiin ja Kotkan keskustaan ruuhkautuu ajoittain. Liikenneturvallisuus on huono tien kapeuden ja tasoliittymien takia. Ajosuuntia ei ole erotettu nelikaistaisella tiellä rakenteellisesti. Osa tien pääliittymistä on valo-ohjattuja tasoliittymiä ja nopeusrajoitus on alennettu turvattomuuden takia 50—70 kilometriin tunnissa. Osa satamien ja Kymenlaakson keskussairaalan liikenteestä on ohjattu katuverkolle, mistä aiheutuu lisääntyviä haittoja (turvattomuus, melu). Lyhyellä tieosuudella tapahtuu usein onnettomuuksia. Viiden vuoden (2011—2015) aikana tapahtui 16 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Paimenportissa tie- ja raideliikenteelle on riskinä huonokuntoinen Kotka—Kouvola-radan ylittävä silta. Myös Korelan ja Hovinsaaren meluntorjunta on riittämätöntä. Hanke kokonaisuudessaan kustantaisi noin 26 miljoonaa euroa. Olen ehdottanut useamman kerran määrärahaa hankkeen toteuttamiseksi. Sen jälkeen kustannusarvio on kasvanut noin 7 miljoonaa euroa. Jatkosuunnittelu on nyt saatettava loppuun ja aloitettava tie- ja siltahankkeen alkuvalmistelut. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 31.10.20 Kotkan Hyväntuulentien jatkosuunnitteluun ja tie- ja siltahankkeen alkuvalmisteluihin.  
Helsingissä 28.9.2018 
Juho
Eerola
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16.00