Talousarvioaloite
TAA
82
2018 vp
Juho
Eerola
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä digitalisaatiokehitykseen (150 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallituksen budjettiesityksessä todetaan, että merkittävä osa yhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja ja -verkkoja hyödyntäen ja niiden merkitys lisääntyy digitalisaatiokehityksen myötä. Kymenlaaksossa on tehty edellä mainittua tukeva Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategia. Sen kärkihankkeita ovat turvallisuus ja älylogistiikka, resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa sekä kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa jamatkailussa sekä hyvinvoinnin ja terveydenhuollon aloilla. Aluerakenteen vuoksi Kouvola on koettu logistisesti tärkeäksi rautatieliikenteen osalta ja Kotka maantieliikenteen. Tulevaisuuden vuorovaikutusalue on kuitenkin myös digitaalinen. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 150 000 euroa momentille 31.20.01 digitalisaatiokehitykseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategian vahvistamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Juho
Eerola
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16.03