Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 83/2017 vp

Viimeksi julkaistu 11.10.2017 11.36

Talousarvioaloite TAA 83/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ympäristölääketieteen kliiniselle tutkimusyksikölle (500 000 euroa)

SatuHassivihrym.

Eduskunnalle

Jopa 800 000 suomalaisen arvioidaan kärsivän rakennusten sisäilman aiheuttamista oireista ja sairauksista. Näiden diagnosointi ja hoito on epäyhtenäistä, ja potilaat joutuvat kiertämään useiden eri erikoisalojen poliklinikoilla. 

Määrärahalla perustetaan erikoissairaanhoidon avohoitopoliklinikka, jossa on moniammatillinen tiimi, sekä laboratorio, joka keskittyy sisäilmasta oireilevien kokonaisvaltaiseen tutkimukseen, diagnosoimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Poliklinikan lääkärit voivat osallistua lääketieteen perusopetuksen antamiseen ja konsultoida muiden erikoisalojen lääkäreitä. 

Poliklinikan toiminnalla saavutetaan säästöjä siten, että potilaiden hoitopolku yhtenäistyy ja he välttyvät turhalta ja tehottomalta kiertelyltä erikoisalalta toiselle. Ongelma tutkitaan ja ratkaistaan yhden luukun periaatteella. Suuri osa potilaskontakteista voidaan toteuttaa videoyhteyden välityksellä muista terveydenhuollon toimipisteistä. Tällöin poliklinikka toimii tutkimuksia koordinoivana ja lausunnonantajapoliklinikkana. Koska potilasvirrasta suurin osa tulee Etelä-Suomesta, keskuksen tulee sijaita hyvien liikenneyhteyksien varrella. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on jo valmiina tarvittavat asiantuntemusalat, ja yliopistossa on pieni tieteellistä tutkimusta tekevä kliininen tutkimusyksikkö, joka on myös valmis auttamaan muita yliopistosairaaloita vastaavan yksikön perustamisessa ja toimintamallien yhtenäistämisessä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 29.40.50 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan ympäristölääketieteen kliinisen tutkimusyksikön perustamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
SatuHassivihr
AndersAdlercreutzr
Eeva-JohannaElorantasd
SariTanuskd
SilviaModigvas
LeenaMerips
SariEssayahkd
AnteroVartiavihr
HannaHalmeenpäävihr
ToukoAaltovihr
JohannaKarimäkivihr
JyrkiKasvivihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
OzanYanarvihr
PekkaHaavistovihr
JaniToivolavihr
KristaMikkonenvihr
SunaKymäläinensd
KatjaTaimelasd