Talousarvioaloite
TAA
83
2017 vp
Satu
Hassi
vihr
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ympäristölääketieteen kliiniselle tutkimusyksikölle (500 000 euroa)
Eduskunnalle
Jopa 800 000 suomalaisen arvioidaan kärsivän rakennusten sisäilman aiheuttamista oireista ja sairauksista. Näiden diagnosointi ja hoito on epäyhtenäistä, ja potilaat joutuvat kiertämään useiden eri erikoisalojen poliklinikoilla. 
Määrärahalla perustetaan erikoissairaanhoidon avohoitopoliklinikka, jossa on moniammatillinen tiimi, sekä laboratorio, joka keskittyy sisäilmasta oireilevien kokonaisvaltaiseen tutkimukseen, diagnosoimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Poliklinikan lääkärit voivat osallistua lääketieteen perusopetuksen antamiseen ja konsultoida muiden erikoisalojen lääkäreitä. 
Poliklinikan toiminnalla saavutetaan säästöjä siten, että potilaiden hoitopolku yhtenäistyy ja he välttyvät turhalta ja tehottomalta kiertelyltä erikoisalalta toiselle. Ongelma tutkitaan ja ratkaistaan yhden luukun periaatteella. Suuri osa potilaskontakteista voidaan toteuttaa videoyhteyden välityksellä muista terveydenhuollon toimipisteistä. Tällöin poliklinikka toimii tutkimuksia koordinoivana ja lausunnonantajapoliklinikkana. Koska potilasvirrasta suurin osa tulee Etelä-Suomesta, keskuksen tulee sijaita hyvien liikenneyhteyksien varrella. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on jo valmiina tarvittavat asiantuntemusalat, ja yliopistossa on pieni tieteellistä tutkimusta tekevä kliininen tutkimusyksikkö, joka on myös valmis auttamaan muita yliopistosairaaloita vastaavan yksikön perustamisessa ja toimintamallien yhtenäistämisessä. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 29.40.50 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan ympäristölääketieteen kliinisen tutkimusyksikön perustamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Satu
Hassi
vihr
Anders
Adlercreutz
r
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Sari
Tanus
kd
Silvia
Modig
vas
Leena
Meri
ps
Sari
Essayah
kd
Antero
Vartia
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Touko
Aalto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Jani
Toivola
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Suna
Kymäläinen
sd
Katja
Taimela
sd
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 11.36