Talousarvioaloite
TAA
85
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä eläintenpidon valvontaan (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Viranomaistoimintaa eläinsuojelun osalta on tehostettava, jotta eläinten oikeudet toteutuisivat käytännön tasolla. Eläinsuojelulain tavoitteena on turvata eläinten asiallinen kohtelu, mutta tämä tavoite ei toteudu ilman riittäviä resursseja käytännön valvonnan tasolla. Hyvä eläintenpito ei valitettavasti ole itsestäänselvyys, ja Suomessa tulee tietoon valtava määrä tapauksia, joissa eläimiä on kohdeltu kaltoin. Valitettavasti tietoon tulleet tapaukset ovat vain osa toteutuneista eläimiin kohdistuneista vääryyksistä. Eläintenpidon valvontaa on tehostettava eläinten hyvinvoinnin nimissä, ja tämä edellyttää lisää resursseja.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 28.40.01 eläintenpidon valvonnan tehostamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Leena
Meri
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16.06