Talousarvioaloite
TAA
88
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Liikunnan harrastamisella on tutkitusti paljon positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Liikuntaharrastusten korkeasta hinnasta on käyty laajaa keskustelua jo useita vuosia. Pienituloisten henkilöiden määrä on kasvanut viime vuosien aikana ja tämän kehityskulun seurauksena yhä useammassa lapsiperheessä harrastuksiin käytettävissä olevat rahat ovat vähissä. Kouluterveyskyselystä (2015) ja nuorisobarometristä (2015) ilmenee, että merkittävällä osalla lapsista ja nuorista harrastamista rajoittaa rahanpuute. Harrastamisen kohonneet kustannukset estävät osalla väestöstä harrastuksen aloittamisen tai ovat syy lopettaa harrastus. Sosioekonominen asema vaikuttaa liikunnan harrastamiseen ja varakkaampien perheiden lapset liikkuvat keskimärin enemmän kuin vähävaraisten perheiden lapset. Harrastusten kallistuminen kasvattaa osaltaan terveys- ja hyvinvointieroja. Tähän kehityskulkuun on puututtava ja tuettava vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamista.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 29.91.50 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16:06