Talousarvioaloite
TAA
90
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lähiruoan tuotannon ja kulutuksen vahvistamiseen (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Lähiruoan rooli osana suomalaisten päivittäistä ravintoympyrää on tällä hetkellä keskimäärin valitettavan pieni. Lähiruoka on puhdasta ja terveellistä. Lisäksi sen tuotanto työllistää suomalaisia ja edistää osaltaan kansantalouttamme. Tuontiruoan edullinen hinta on sen vahvin kilpailuvaltti paikallisesti tuotettuun ruokaan nähden. Ostopäätöstä tehdessä kuluttajilta jää usein edullisen hinnan varjoon massatuotannolla tuotetun ruoan laatu, suuri hiilijalanjälki ja toisinaan ruoan tuotantoketjuun kytkeytyvä epäeettinen toiminta. Kotimaisen lähiruoan kysynnän vahvistuessa tuottajat kykenisivät alentamaan myynnin volyymin kasvun seurauksena hyödykkeiden yksikköhintoja. Tämä houkuttelisi yhä useampia kuluttajia ostamaan laadukasta GMO-vapaata lähiruokaa, mikä puolestaan johtaisi lähiruokatuotannon vahvistumiseen ja mahdollistaisi tuotannon kasvattamisen. Myös laadukkaan ravinnon mukanaan tuomat positiiviset terveysvaikutukset sekä lähiruokatuotannon ympäristöystävällisyys puoltavat lähiruokatuotannon edistämistä. Esimerkiksi lähiruoan tuottajien toimintaedellytyksiä tulisi kehittää ja julkisten laitosten, kuten koulujen ja vanhainkotien, ruoan hankinnassa pitäisi suosia kotimaista lähiruokaa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 30.20.47 lähiruoan tuotannon ja kulutuksen vahvistamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16:09