Talousarvioaloite
TAA
91
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Postitien kunnostamiseen välillä Himoinen—Taivassalo (500 000 euroa)
Eduskunnalle
Suuri Postitie on tärkeä ja perinteinen väylä, joka kulkee Turusta Ahvenanmaalle saakka. Paikallisten asukkaiden käytön lisäksi Postitiellä on runsaasti ohikulkuliikennettä. Tien varrella sijaitsevat erilaiset palvelut ja Postitien merkittävä historia houkuttelevat myös matkailijoita. Lisäksi monet alueella järjestettävät tapahtumat lisäävät tien käyttöä tuntuvasti. Postitien kunto on paikoin valitettavan heikko. Esimerkiksi Himoisten ja Taivassalon välinen runsaasti liikennöity päällystämätön tieosuus (1955) on huolestuttavassa kunnossa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 31.10.20 Postitien kunnostamiseen välillä Himoinen—Taivassalo.  
Helsingissä 28.9.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16.09