Talousarvioaloite
TAA
92
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kunto-ohjaajien palkkaamiseksi kuntiin (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Liikkumattomuus aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, jotka puolestaan lisäävät yhteiskunnan kustannuksia terveydenhuollon, sairaslomien ja ennenaikaisten eläkkeiden kautta. Liikkumattomuuden kokonaiskustannukset Suomessa ovat tuoreen tutkimustiedon pohjalta 3,2—7,5 miljardia euroa vuosittain. Kunnat ovat keskeisiä liikuntapalvelujen järjestäjiä ja liikkumisen mahdollistajia. Suurelle osalle suomalaisia kuntien tarjoamat liikuntapalvelut ovat hyvin saatavilla. Liikuntapalveluita käytetäänkin kiitettävästi, mutta usein aktiiviliikkujien toimesta. Eniten liikunnasta hyötyisivät liikkumattomat aikuiset, mutta he käyttävät palveluita harvemmin. 
Liikkuvaan elämäntapaan ryhtyminen on usein niin sanottu asennekysymys. Oikeanlainen suhtautumistapa liikuntaan ja tieto mahdollisuuksista itselleen sopivaan liikkumiseen madaltavat kynnystä liikunnan aloittamiseen. Erinomainen väline taistelussa liikkumattomuutta vastaan olisi kunto-ohjaajien, niin sanottujen personal trainerien, palkkaaminen kuntiin. Liikunta-alan ammattilainen innostaisi, tukisi ja neuvoisi kaikenikäisiä kuntalaisia liikkumaan ja käyttämään hyväkseen tarjolla olevia liikuntapalveluita. Kuntiin tulisi palkata kunto-ohjaajia. Tähän liittyen tulisi järjestää laaja kansallinen kokeilu, joka tähtäisi liikunnan edistämisen lisäksi liikunnan ammattilaisten työllistämiseen.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 32.30.51 kunto-ohjaajien palkkaamiseen kuntiin. 
Helsingissä 28.9.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16:09