Viimeksi julkaistu 19.4.2021 17.10

Talousarvioaloite TAA 92/2019 vp 
Vilhelm Junnila ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 10 Liedon Kirkkotien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun (30 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 10, on hyvin vilkkaasti liikennöity varsinkin Turun ja Liedon välillä. Tie on kaksikaistainen maantie. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden vuoksi joitakin liittymiä on kanavoitu tällä jaksolla, mutta tiellä sattuu kuitenkin edelleen melko usein peräänajoja. Jotta liikenneturvallisuus ja sujuvuus saataisiin paremmalle tasolle, pitää muutamiin vilkkaimpiin risteyksiin rakentaa kääntyvälle liikenteelle lyhyet n. 10—20m pitkät kääntymiskaistat. 

Varsinkin ruuhka-aikoina kääntyvä liikenne tukkii hetkellisesti tien, aiheuttaen niin henkilöautoille, raskaalle liikenteelle sekä busseille tarpeetonta hidastelua ja jopa pysähtelyä, sekä aiheuttaa vaaratilanteita peräänajoriskin noustessa. 

Kirkkotien risteys Liedossa johtaa yhdystie 2223:lle, joka on keskeinen tie Liedon kuntakeskukseen. Kirkkotie on myös tärkeä yhdystie Vt 10:ltä Vt 9:lle sekä Liedon aseman kyläkeskukseen. Turun suunnasta tuleville on risteyksessä jo kääntymiskaista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 30 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 10 Liedon Kirkkotien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun. 
Helsingissä 18.10.2019 
Vilhelm Junnila ps